Privacyverklaring van Schiphol Airport Transfers

Schiphol Airport Transfers is de overkoepelende naam voor een groot aantal Schipholtaxi-websites. Op de website www.schipholairporttransfers.nl ziet u de lijst van deze websites waarop deze privacyverklaring van toepassing is. De op onze websites ingevulde gegevens worden gebruikt, bewaard en gedeeld met derden voor het uitvoeren van de vervoersovereenkomst en de financiële administratie. Voor het verwerken van uw persoonlijke gegevens is expliciet uw toestemming nodig bij het aanvragen van een taxi op onze websites. U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken middels het versturen van een e-mail naar team@schipholairporttransfers.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Schiphol Airport Transfers verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze taxidiensten en/of omdat u deze persoonsgegevens zelf aan ons verstrekt, waarbij u ons toestemming heeft verleend om deze persoonsgegevens te mogen verwerken. Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Opgegeven naam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• Betaalgegevens (voor zover van toepassing)
• Reisgegevens zoals reisdata, vluchtnummers, vluchtbestemmingen en herkomsten
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt via het aanvraagformulier, via correspondentie of telefonisch

Wij hebben niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online-activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via team@schipholairporttransfers.nl, dan zullen wij deze informatie verwijderen.

Waarom we uw persoonsgegevens gebruiken

Schiphol Airport Transfers verwerkt persoonsgegevens van klanten die noodzakelijk zijn voor het volgens afspraak kunnen inplannen en leveren van een taxi op het gewenste adres en tijdstip, om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren, om aan uitvoerende partners de gegevens van een taxirit te kunnen verstrekken, en voor het afhandelen van de betaling (voor zover dat van toepassing is).

Als u contact met ons opneemt, zullen we de door u verstrekte persoonsgegevens gebruiken voor het beantwoorden van uw vraag of oplossen van uw klacht. Om te zorgen dat onze dienstverlening aansluit bij uw wensen, kunnen deze gegevens gebruikt worden voor bijvoorbeeld klanttevredenheidsonderzoeken.

Wij gebruiken uw persoonsgegevens ook voor het verzenden van onze nieuwsbrief en om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten. Wilt u zich afmelden voor onze nieuwsbrief? Dat kan via de afmeldlink in de nieuwsbrief, of per mail via team@schipholairporttransfers.nl

Inzage, correctie en verwijderen persoonsgegevens

Conform de AVG heeft u het recht om alle gegevens die wij over u hebben verzameld in te zien en kunt u ons verzoeken deze te corrigeren dan wel geheel of gedeeltelijk uit onze systemen te verwijderen. U kunt zich hiervoor wenden tot team@schipholairporttransfers.nl. Wij zullen zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, reageren op uw verzoek. Om er zeker van te zijn dat het verzoek door uzelf is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort) en Burgerservicenummer (BSN) zwart, dit ter bescherming van uw privacy.

Hoe lang we gegevens bewaren

Schiphol Airport Transfers zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De persoonsgegevens worden tot vier jaar na het gebruik van onze diensten bewaard, tenzij op grond van de wet een langere bewaartermijn wordt voorgeschreven.

Delen met uitvoerende partners

Schiphol Airport Transfers verstrekt uw gegevens (opgegeven naam, tijdstip en adres van vertrek en bestemming, vluchtgegevens indien van toepassing, telefoonnummer, gewenste betaalmethode) aan de uitvoerende partners, zodat zij uw taxirit punctueel en volgens afspraak kunnen uitvoeren.

Delen met anderen (niet zijnde uitvoerende partners)

Schiphol Airport Transfers deelt uw gegevens niet met derden en zal deze uitsluitend aan derden verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Beveiliging

Schiphol Airport Transfers neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Onze database wordt wekelijks van onze beveiligde servers verwijderd en overgebracht naar een offline FIPS-2 niveau 3 encrypted omgeving. Het delen van persoonsgegevens met uitvoerende partners gebeurt middels end-to-end encrypted communicatie. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via team@schipholairporttransfers.nl

Autoriteit Persoonsgegevens

Natuurlijk helpen wij u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Comform de AVG heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Schiphol Airport Transfers
www.schipholairporttransfers.nl
Correspondentieadres:
Postbus 75646
1118 ZR Luchthaven Schiphol
Email: team@schipholairporttransfers.nl
Tel: 020-882 1149 (tijdens kantooruren)
KvK: 34109235

 
Schiphol Airport Transfers - Evert van de Beekstraat 3 - Postbus 75646 - 1118 ZR Luchthaven Schiphol - Haarlemmermeer
T 020-822 1149  •  M +316 3177 7778  •  E   •  KvK 34109235  •  BTW-nr 8076.42.575 B01


© DESIGNERS DREAM